Book cover

Etterevaluering av pilotprosjektet i EKSBO. Enebolig i Asker

Rapporten gjør rede for resultatene fra evaluering av en enebolig i Asker. Huset var pilot i NFR-prosjektet “Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger, EKSBO”.


Forfattere: Michael Klinski, Eyvind Fredriksen, Kari Sørnes, Anna Svensson

Sider: 35 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1546-2

Boligen er et tidstypisk hus fra 1966. I huset var det gjennomført utvidelser og energitiltak, og bruksmønsteret har endret seg i senere år.

Det ble blant annet foretatt energimåling, temperaturmåling, lufttetthetsmåling og termografering. Basert på målingene og innhentet informasjon ble det gjennomført energiberegninger, og ulike løsningsvaranter ble simulert. SINTEF Byggforsk anbefaler tiltak for den aktuelle boligen, og også for liknende prosjekter der voksne barn har flyttet ut.