Book cover

Hydraulisk kalkmørtel. Historie, egenskaper og anvendelse


Forfattere: Alf M. Waldum, Grete Kjeldsen

Sider: 18

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0905-1

Hydraulisk kalk er et bindemiddel for mørtel som får sin fasthet dels i kontakt med vann (som sement), dels ved tilgang på luft (som hydratkalk). Ut fra skriftlige kilder kan det se ut som om materialet har vært lite brukt i Norge opp igjennom historien.
Nyere forskning kan imidlertid tyde på at det ikke er tilfelle, og det er sannsynlig at hydraulisk kalk har vært brukt i Norge på samme måte som i Sverige og Danmark, om enn i mer beskjeden målestokk. Vi mangler kunnskap om lokale kalksteinsbrudd, kalksteinens sammensetning og betydningen av dette for mørtelens egenskaper.
Denne prosjektrapporten gjør rede for sentrale trekk i historien for hydraulisk kalk og materialets posisjon i dagens marked.