Book cover

Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus

Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne arkitektur med bedre boligkvaliteter?


Forfattere: Anne G. Lien, Kristian Skeie, Elisabeth Bjaanes, Karin Hagen, Yngve Kvalø

Sider: 86 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1539-4

Rapporten sammenfatter prosjektet SEOPP – Systematisk oppgradering av småhus fra 1970 til 1990. To demo-hus er omfattende rehabilitert og dokumentert under planlegging, bygging og som ferdige hus i ny, moderne drakt. Illustrasjoner og faktabeskrivelser gir råd og inspirasjon til de som skal planlegge slik rehabilitering – fra huseiere til arkitekt og byggmester. Erfaringer er blant annet:

  • oppgradering kan gi bedre arkitektur, mer praktisk og tilgjengelig planløsning, mer dagslys, mindre energibruk, økt komfort
  • kostnadene blir lavere enn ved å rive og bygge nytt
  • tilskudd fra Enova er viktig og et samfunnsmessig signal om hvordan oppgradere
  • gode resultater krever tett samarbeid mellom boligeier, arkitekt, byggmester og energirådgiver