Book cover

BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere

Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt.


Forfattere: Ruth Woods, Solvår Wågø, Judith Thomsen

Sider: 18 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1535-6

Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens landskap og byggeskikk. Målsettingen er å gi bidrag til boligutvikling på Frøya og andre kystkommuner med liknende utfordringer og muligheter.
 
BO¤BLI er initiert av Frøya kommune og finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune.