Book cover

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – samfunnsmessige barrierer og drivere


Forfattere: Åshild L. Hauge, Cecilie Flyen, Anders-Johan Almås, Mia Ebeltoft

Sider: 91 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1532-5