Book cover

Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming

Hvordan er arkitektenes spillerom for å skape gode, nye boliger, med universell utforming integrert i det arkitektoniske konseptet?


Forfattere: Karine Denizou

Sider: 46 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1533-2

Denne undersøkelsen retter søkelyset mot prosjekteringspraksis for boliger hos et lite utvalg arkitekter. En mer kreativ fortolkning av forskriften etterlyses, sammen med tydelig prioritering av boligkvaliteter som spiller sammen. Studien foreslår tiltak som kan gi bedre rammer for å utvikle nye løsninger og arbeidsmåter:

  • utprøving, innhenting av beboererfaringer og videreføring av erfaringene i nye prosjekter
  • øremerkede tilskudd til utvikling av nye løsninger og metoder ved prosjektering
  • arkitektkonkurranser med mål om å fremme universell utforming som en prosess