Book cover

Trehus - oppdatering nye energiregler 2016

Oppdateringer etter nye energiregler i TEK, innført 1. januar 2016


Forfattere:

Sider: 2

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 00

Trehus favner trehusbygging i hele sin bredde: planlegging, utførelse og teori. Boka er et referanseverk for alle som er involvert i bygging av solide og energiøkonomiske trehus – fra studenter og håndverkere, til entreprenører, rådgivere og arkitekter. Også selvbyggere og tiltakshavere vil ha nytte av boka.

Den nye utgaven av kan brukes som retningslinje for trehusbygging etter gjeldende myndighetskrav og standarder, tilpasset norsk klima og passivhusnivå. Løsningene tilfredsstiller TEK, og det er tatt høyde for varslede endringer i regelverket.

Se også

Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 1 070,00