Book cover

Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting

De siste 15 årene har utbedring uten utskifting (relining) blitt et alternativ til å bytte ut avløpsrør av støpejern og plast. Hva er fordeler og ulemper?


Forfattere: Pål Harstad, Karolina Stråby

Sider: 86 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1529-5

Rapporten sammenfatter resultater fra laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer med kunder, konsulenter og leverandører. Blant konklusjonene er:
  • En helhetlig tilstandsanalyse trengs for å kunne velge mellom rørfornying eller utskifting.
  • Med egnede materialer, riktig utførelse og god tilstand på øvrige installasjoner er relining et egnet alternativ.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Vannskadekontoret.