Book cover

Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen

Eikefjord-modellen – pilot for uttesting


Forfattere: Cecilie Flyen

Sider: 60 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1524-0

Rapporten sammenfatter en kvalitativ studie av arbeidsmåter som fremmer økt samhandling mellom aktørene i et byggeprosjekt helt ifra starten av prosessen. Studien tar for seg to case: Eikefjord skole og Veitvet skole. For Eikefjord-prosjektet utviklet Skanska en egen modell, SamPro, hvor Eikefjord var pilot for uttesting.
Studien er en del av FoU-prosjektet SamBim.