Book cover

Oppvarming via tilluft

Veiledning og krav for næringsbygg med energiambisjoner


Forfattere: Kari Thunshelle

Sider: 35 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 82-536-1526-4

Denne veilederen oppsummerer resultatene fra Fou-prosjektet ForKlima – forenklet behovsstyrt klimatisering i kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov. Den viser hvordan det i bygg med tilstrekkelig lavt oppvarmingsbehov er mulig å forenkle dagens klimatiseringsløsning og samtidig oppnå godt inneklima med fornøyde brukere og lavere kostnader.
Veilederen gir råd om prosjektering, drift og bruk. Videre gir den eksempler på anbefalte kravspesifikasjoner for installasjoner i næringsbygg med energiambisjoner.

ForKlima var ledet av SINTEF Byggforsk og pågikk fra 2013 til 2016. Det ble finansiert av Norges forskningsråd, GK Norge, Norconsult, Multiconsult, COWI, Trox Auranor, Statsbygg, Link Arkitektur, HiOA og SINTEF Byggforsk.

Author

Kari Thunshelle

Kari Thunshelle er sivilingeniør og forsker ved SINTEF Community.