Book cover

Kostnader for nye småhus til høyere energistandard

Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden?


Forfattere: Kristian Stenerud Skeie, Anne G. Lien, Anna Svensson, Inger Andresen

Sider: 36 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 8253615257

I denne rapporten er kostnadene beregnet for én hustype i seks ulike varianter:

  • to varianter bygd i tråd med de tidligere energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10)
  • to varianter bygd etter de nye energikravene i TEK 10
  • to varianter bygd i tråd med standarden for passivhusboliger (NS 3700)

Kostnader for ventilasjons- og energiforsyningsløsninger er også beskrevet.