Book cover

Robuste boliger i Melhus kommune


Forfattere: Ruth Woods, Tor Ingar Skjelvan Verstad, Lars Gullbrekken, Karin Høyland, Arne Nesje

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1522-6

Denne rapporten sammenfatter erfaringene fra "Robuste boliger i Melhus kommune", et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og SINTEF Byggforsk, støttet av Husbanken. Hensikten har vært å utvikle helsefremmende, robuste boliger og bomiljø for rusmisbrukere, personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og andre vanskeligstilte.

 

Author

Arne Nesje

Arne Nesje er seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og arbeider med bygningskonstruksjoner og materialteknikk. Han har bl.a. vært hovedforfatter for boka Alt om flislegging.