Book cover

Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole

Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre bolig.


Forfattere: Ruth Woods, Lars Gullbrekken

Sider: 20 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1520-2

 I prosjektet samarbeidet elever, kommunen, SINTEF Byggforsk og lokal byggenæring. Fokus i rapporten er temaer og metodikk i kursserien som SINTEF Byggforsk gjennomførte for elevene, i byggfag, elektro, og helse- og oppvekstfag. Rapporten drøfter prosessen fram mot oppgradering – både til passivhusnivå, universell utforming og beboermestring.