Book cover

Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg

Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene?


Forfattere: Kari Hovin Kjølle, Åshild L. Hauge, Solvår Wågø

Sider: 35 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1519-6

Rapporten sammenfatter tidligere casestudier av prioriteringer og prosess ved oppgradering av flerboligbygg. Den identifiserer positive drivere for beslutninger i boligselskaper, og gevinsten – både for økonomi og for bokvalitet – ved å planlegge for samlede tiltak hvor universell utforming inngår.