Book cover

Boligbygging i bratt terreng

En veileder


Forfattere: Jon Christophersen, Karine Denizou

Sider: 48

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978–82–536–1521–9

Hvordan lage gode, tilgjengelige boligområder i helninger og samtidig unngå skjemmende sår og fyllinger i landskapet?
Denne veilederen viser hvilke grep kommuner, arkitekter og utbyggere bør ta ved planlegging av boligområder i bratt terreng. Her er en rekke konkrete råd for organisering av veinett, infrastruktur, boligplassering og -utforming – som gir best mulig bokvalitet og mest mulig bevart natur.