Book cover

Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

Oversikt og tematisk analyse


Forfattere: Åshild L. Hauge, Anders-Johan Almås, Cecilie Flyen

Sider: 50

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1518-9