Book cover

Revitaliserende oppgradering av boliger

En eksempelsamling


Forfattere: Solvår Wågø, Matthias Haase, Anne G. Lien

Sider: 66

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1515-8

SINTEF vil inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.