Book cover

Nettverk for eksport av bærekraftig norsk byggeteknologi. Framdriftsrapport 2005


Forfattere: Svein E. Haagenrud, Torstein Skancke

Sider: 20

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0914-0

Årsrapport 2005 for Prosjektet ”Nettverk for eksport av bærekraftig norsk byggeteknologi”, som er et samarbeidsprosjekt mellom Byggforsk (nå SINTEF Byggforsk) og EnviChina, og som støttes av Innovasjon Norge i 2005 og 2006.