Book cover

En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov

Denne rapporten evaluerer ulike botilbud for yngre mennesker med stort hjelpebehov ut fra case i Trondheim kommune.


Forfattere: Solvår Wågø, Karin Høyland

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978–82–536–1505–9

Undersøkelsen gir innspill til hva kommuner, planleggere og arkitekter bør vurdere ved utforming av boliger for yngre med store funksjonsnedsettelser; botilbud som både ivaretar ønsker om et hjem med privatliv, sosial kontakt og integrering i nærmiljøet.