Book cover

Bostedsløse i Norge 2005 – en kartlegging


Forfattere: Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Steinar Østerby

Sider: 98

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0915-9

En undersøkelse gjennomført av SINTEF Byggforsk i november 2005 viste 5 500 bostedsløse i Norge. Det er ca. 300 flere enn i samme uke i 2003, men 700 færre enn i 1996. Nedgangen fra 1996 til 2003 har dermed stoppet opp, og er avløst av en viss oppgang. Sett i forhold til den store usikkerheten i disse kartleggingene, er forskjellen mellom 2003 og 2005 svær beskjeden. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Husbanken.