Book cover

Powerhouse Kjørbo. Evaluation of construction process and early use phase


Forfattere: William Throndsen, Thomas Berker, Espen B. Knoll

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1486-1