Book cover

Skolemiljø for læring – veiledning for skoleeiere.

Om inneklima og helhetlig fysisk miljø.


Forfattere: Sidsel Jerkø, Mads Mysen, Anders Homb, Jonny Nersveen, Peter Blom, Steinar K. Nilsen, Jon Christophersen

Sider: 101

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0924-8

SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra KS utarbeidet en enkel veileder for skoleeiere, med sikte på å styrke skoleeiere i forhold til deres ansvar for det fysiske miljøet på skolen. Veilederen skal sette skoleeierne i stand til å analysere tilstanden ved egen skole, og å vurdere aktuelle tiltak også i forhold til ressursbruken.