Book cover

Beregning av rissrisiko CrackTeSt COIN

FA: Technical performance SP 3.1 Crack free concrete structures


Forfattere: Oliver Berget Skjølsvik, Eirik Haram, Sverre Smeplass

Sider: 23 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1457-1