Book cover

Brukermanual for BetongGUI – analyse/karakterisering av porer på betongoverflater

FA 2 Competitive constructions SP 2.1 Robust and highly flowable concrete with controlled surface quality


Forfattere: Tone Østnor, Kari Aarstad, Kristin Kaspersen, Klaartje De Weerdt

Sider: 16 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1405-2