Book cover

Guide for the use of stainless steel reinforcement in concrete structures


Forfattere: Gro Markeset, Steen Rostam, Oskar Klinghoffer

Sider: 59

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0926-4

Denne rapporten er et resultat av et skandinavisk samarbeidsprosjekt som fokuserer på hvordan man kan øke levetiden til armerte betongkonstruksjoner i korrosivt miljø. Rapporten er en veileding i optimalt bruk av rustfritt stål som armering i betongkonstruksjoner der valg av armering er satt i sammenheng med levetid og levetidskostnader for konstruksjonen.

Språk: engelsk