Book cover

Er smått alltid godt i demensomsorgen?

Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens


Forfattere: Karin Høyland, Øyvind Kirkevold, Ruth Woods, Gørill Haugan

Sider: 130 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978–82–536–1489–2

Andelen av eldre med demens øker i befolkningen. Hvordan kan kommunene organisere framtidens boliger og tjenester slik at vi får gode og kostnadseffektive omsorgstilbud for denne voksende gruppen? Kanskje det er på tide å tenke litt nytt.
 
Rapporten skisserer framtidsrettede modeller for demensomsorg i kommunene, hvor en personsentrert omsorg står i sentrum. Den sammenfatter studier fra dagens kunnskapsstatus og en rekke casestudier i inn- og utland, og gir elleve konkrete eksempler på boløsninger med muligheter.