Book cover

Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller

Jernbanen er et komplekst transportsystem der kravene til kvalitet er økende. Hva mener vi med punktlighet i jernbanen, hvorfor oppstår forsinkelser, og hva kan gjøres for å få en mer presis togtrafikk?


Forfattere: Nils Olsson, Askill Harkjerr Halse, Per Magnus Hegglund, Marit Killi, Rimmert van der Kooij, Andreas Landmark, Andreas Seim, Anette Østbø Sørensen, Andreas Økland, Vegard Østli

Sider: 120 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1484-7

Denne boken gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbanen. Bak ligger en serie forskningsprosjekter fra de siste ti-femten årene, hvor norsk jernbanesektor har deltatt sammen med SINTEF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Boken er nyttig for alle som arbeider med analyser og forbedring av kvalitet i jernbanen spesielt, og i transport generelt.