Book cover

Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper

Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST.


Forfattere: Erica Löfström, Åshild L. Hauge, Sofie Mellegård, Eyvind Fredriksen, Michael Klinski

Sider: 90

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1453-3

Med utgangspunkt i to borettslag og ett sameie har prosjektet testet strategier som kan stimulere boligselskaper til å vedta ambisiøs og energieffektiv oppgradering av bygningene. Undersøkelsen viser at også insentiver som forutsigbare støtteordninger spiller inn i beslutningsprosessen. Konkrete anbefalinger om veier fram til vedtak om oppgradering er gitt i Få oppslutning om oppgradering! – Veileder for styrer i borettslag og sameier, utarbeidet sammen med NBBL.