Book cover

Få oppslutning om oppgradering!

Veileder for styrer i borettslag og sameier


Forfattere: Åshild L. Hauge

Sider: 24 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1445-8

Denne veilederen gir styrer i boligselskap råd om hvordan de kan gå fram for å skape oppslutning om oppgradering. Veilederen gir anbefalinger om når og hvordan eierne og beboerne bør informeres og involveres, fra oppgraderingen er på idéstadiet til byggestart. Fokus er på hvordan styret kan gi informasjon og kommunisere med eierne og beboerne. Veilederen er primært laget for boligselskap som ønsker å gjennomføre omfattende oppgraderingsprosjekter og energieffektiviserende tiltak. Rådene i veilederen vil også være nyttige for mindre oppgraderingsprosjekter. Veilederen bygger på erfaringer fra boligbyggelag og boligselskaper