Book cover

Detection, assessment and eva­luation of mould in buildings in relation to indoor environment and effects on human health


Forfattere: Jonas Holme

Sider: 37

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 978-82-536-0930-0

Denne prosjektrapporten presenterer en oversikt over ulike måle- og analysemetoder for muggsopp. Den forklarer hvordan man bør evaluere måleresultatene for å kunne håndtere og forhindre muggsoppvekst på best mulig måte.

Språk: engelsk