Book cover

Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker

Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie


Forfattere: Michael Klinski

Sider: 26

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978–82–536–1446–5

Rapporten drøfter i hvilken grad energisparekontrakter (EPC) kan bidra til energivennlige boligbygninger ved rehabilitering, sett opp mot andre gjennomføringsmodeller for ambisiøs oppgradering. Case er Myhrerenga borettslag, som gjennomgikk Norges første passivhusrehabilitering i 2006 til 2011. I fire scenarier diskuteres muligheter og begrensninger ved EPC i en slik boligrehabilitering, til nytte blant annet for rådgivere og styrer som skal ta beslutning om oppgradering og organisering av arbeidene.