Book cover

Er smått alltid godt i demensomsorgen?

Kunnskapsstatus om botilbud


Forfattere: Gørill Haugan, Ruth Woods, Karin Høyland, Øyvind Kirkevold

Sider: 37 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1447-2

Denne kunnskapsstatusen inngår i et prosjekt som drøfter eksempler på fysiske og organisatoriske modeller for fremtidens demensomsorg.

Litteraturgjennomgangen viser konsensus i forskningen om at personsentrert omsorg gir best livskvalitet. De fysiske omgivelsene må på sin side være utformet slik at de støtter en omsorgsfilosofi hvor de menneskelige relasjonene mellom pleier og beboer er overordnet. Organisering av anlegg i mindre beboerenheter, småskalainstitusjoner, kan bygge opp under slik omsorg og gi beboerne en viktig følelse av å ha sitt et eget hjem.