Book cover

Kunnskapsstatus – Fuktbufring i materialer og påvirkning på energibehov


Forfattere: Silje Kathrin Asphaug, Berit Time, Jan Vincent Thue, Stig Geving, Arild Gustavsen, Hans Martin Mathisen, Sivert Uvsløkk

Sider: 20 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1448-9

Jan Vincent Thue

Jan Vincent Thue er professor i bygningsfysikk ved NTNU.

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv