Book cover

Bokvalitet på norske asylmottak

Er bokvaliteten på norske asylmottak god nok, hvordan påvirker den asylsøkernes livskvalitet, hvilke organisatoriske grep kan gi forbedring?


Forfattere:

Sider: 101 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1437-3

Gjennom casestudier av utvalgte asylmottak, befaringer og bilder gir denne rapporten eksempler på sammenhenger mellom fysiske omgivelser, asylsøkeres livskvalitet og forholdet til lokalsamfunnet. Studien viser også hvordan bolig og omgivelser kan brukes aktivt til å styrke asylsøkerne for integrering eller retur, samt sikre verdighet og funksjonsevne.