Book cover

Hygrothermal conditions in wooden claddings – Test house measurements


Forfattere: Stig Geving, Tore Henrik Erichsen, Kristine Nore, Berit Time

Sider: 93 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 978-82-536-0931-7

Prosjektrapporten er basert på målinger utført i Trondheim i perioden januar 2004 til desember 2005. 14 ulike trekledninger ble satt opp på et testhus, for å sammenlikne de ulike trekledningenes egenskaper. Hensikten med forsøkene har vært å forbedre våre kunnskaper om sammenhengen mellom mikroklima, bestandighet og utførelse av utvendig kledning.

Språk: engelsk

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv