Book cover

Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer

Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.


Forfattere: Cecilie Flyen, Sofie Mellegård, Trond Bøhlerengen , Anders-Johan Almås, Kyrre Groven, Carlo Aall

Sider: 100 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978–82–536–1431–1

Analysen har to hovedinnfallsvinkler: kommunal overvannshåndtering i Oslo, Trondheim og Fredrikstad, og bygningsteknisk status for fem tidstypiske bolighus fra 1950- til 1990-tallet.
Rapporten sammenfatter arbeidet i prosjektet «Buildings and Infrastructure – Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change» (BIVUAC), hvor SINTEF Byggforsk og Vestlandsforskning samarbeidet.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.