Book cover

Forbedring av lydisolasjonen i trebjelkelag – Bjerkeløkkja


Forfattere: Anders Homb

Sider: 17

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1428-1

Prosjektet viser at det er mulig å forbedre lydisolasjonen til helt enkle bjelkelag betydelig med valg av optimale forbedringstiltak. Beregninger og målinger før og etter tiltak viser dette i tilknytning til tunet Bjerkeløkkja, som er et kurs- og konferansested for Sparebank1 Midtnorge.