Book cover

Ambisiøs energioppgradering med etterisolert fasade

Fuktsikre løsninger for yttervegger og overganger i mur- og betongbygg


Forfattere: Michael Klinski

Sider:

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978–82–536–1427–4

Det er viktig å samordne energieffektivisering med øvrig fasaderehabilitering ut fra et helthetlig konsept for bygningen.Denne rapporten viser gode, fuktsikre løsninger som gir grunnlag for energiambisiøs oppgradering når det er behov for rehabilitering. Rapporten – som er et resultat av prosjektet Upgrade Solutions – tar utgangspunkt i yrkesbygg, men løsninger og prinsipper kan også være aktuelle i boligbygg med liknende konstruksjoner.