Book cover

Solfangervegg – potensialstudie

Yttervegg i betong med innstøpte gummislanger – resultater av modellering


Forfattere: Matthias Haase, Inger Andresen

Sider: 85

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1426-7

Rapporten viser beregninger av energiutbyttet fra solfanger integrert i betongvegg for å produsere varmtvann. Fem bygningstyper er analysert. Ut fra solstråling og systemvirkningsgrader er det beregnet hvor store solfangerarealer som trengs for å dekke deler av varmtvannsbehovet i bygningene. Studien av systemvirkningsgrader og SF (Solar Fraction) kan brukes til å beregne investeringskostnader og energisparepotensial. Viktige parametere er varmtvannsbehov, fasadeareal og -orientering, bruksareal, samt materialegenskapene til veggen.