Book cover

Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes

EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1


Forfattere: Judith Thomsen, Anna Svensson, Lars Gullbrekken

Sider: 77

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-536-1424-3

Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes. Husene ble bygd av Fjogstadhus. I undersøkelsen ble det målt total energibruk, innetemperatur, luftfuktighet og trefukt i konstruksjonen. Det ble også gjennomført intervjuer med beboerne og utbygger om erfaringer med bygging og bruk av passivhus.