Book cover

Omsorgsboliger bygd i regi av boligbyggelag

Kartlegging og erfaringer


Forfattere: Ruth Woods, Karin Høyland

Sider: 56

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978–82–536–1422–9

Rapporten undersøker erfaringene med at boligbyggelag og norske kommuner fra 1997 til 2005 bygde ca. 6 000 omsorgsboliger organisert i borettslag. Undersøkelsen ble utført i sju kommuner. Her drøftes tendensen til at beboerne blir skrøpeligere, med mulige følger for styredeltakelse og vedlikehold. Eieform, prisregulering, lokalisering og drift er andre spørsmål, samt hvor veien går: Blir omsorgsboliger mer et tilbud til pleietrengende, mens andre eldre må kjøpe egnet bolig på det åpne markedet? Hva da med felles møteplasser og servicetilbud for de eldre, som var viktig i den opprinnelige satsingen og som beboerne  verdsetter?