Book cover

UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg

En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering.


Forfattere: Sofie Mellegård, Anna Svensson

Sider: 28

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1420-5

Temaer som inngår i veilederen er tilstandsanalyser, mulighetsstudier, kostnadsanalyse, støtteordninger og beskrivelser som alle bidrar til å nå et vellykket resultat.  Andre hensyn som bør vurderes når man skal oppgradere et verneverdig yrkesbygg, blir også beskrevet.
Dette notatet er et grunnlag for den klikkbare elektroniske versjonen av veilederen som du finner under prosjektets hjemmeside upgradebuildings.no