Book cover

Beboernes og boligenes behov

Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer


Forfattere: Ruth Woods, Kari Hovin Kjølle, Lars Gullbrekken

Sider:

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1421-2

Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan forbedres. Notatet beskriver en rekke workshops som ble avholdt for å utvikle løsninger, skape dialog og utforske barrierer knyttet til rollen som beboer i kommunale boliger og rollen som tjenesteapparat.