Book cover

På veg mot universelt utformede boliger? Utviklingen belyst fra tilbudssiden i boligmarkedet


Forfattere: Siri Nørve, Karine Denizou, Wibeke Knudsen

Sider: 188 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 978-82-536-0933-1

Det har vist seg vanskelig å få markedet til å produsere boliger med kvaliteter knyttet til universell utforming ut over minstekravene i teknisk forskrift. Dette var bakgrunnen for at
Husbanken ønsket en studie av tilbudssiden i boligmarkedet. Hvorfor går utviklingen så tregt?
Hvorfor bygges det ikke flere boliger som går ut over kravene i Teknisk forskrift?

Hovedmålene med denne prosjektrapporten har vært å undersøke om tilbudet av boliger med tilgjengelighet og universell utforming utover kravene i teknisk forskrift er så lavt som antatt, og i så fall finne en forklaring på hvorfor det er sånn.
Det blir blant annet redegjort for hvilken rolle de ulike aktørene (utbygger, megler og arkitekt) spiller i byggeprosessen.