Book cover

Energiplan – tre trinn for tre epoker

Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP


Forfattere: Kristian Skeie, Tommy Kleiven, Anne G. Lien, Birgit Risholt

Sider: 54 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978–82–536–1402–1

Denne rapporten omhandler trinnvis oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet til dagens forskriftsnivå eller bedre. Med en trinnvis plan kan flere boligeiere se seg råd til oppgradering, og boligmassen blir mer energivennlig.

Utgangspunktet er typisk arkitektur, byggemåte, materialbruk og rehabiliteringsstatus for småhus fra de tre tiårene. På denne bakgrunnen beskrives et oppgraderingsforløp bestående av ytterveggstrinnet, kjellertrinnet og taktrinnet. For hvert trinn gjennomgås anbefalte tiltak og hvilken effekt de har.