Book cover

Mot karbonnøytrale boligområder

Utforming av bygninger og energiforsyning – erfaringer fra pilotprosjekter i Norge Towards carbon neutral neighborhoods. Planning and design of buildings and energy supply systems – experiences from pilot projects in Norway


Forfattere: Eyvind Fredriksen, Inger Andresen

Sider: 49 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1409-0