Book cover

Tre i by – Hvilke mekanismer styrer materialvalget for urbane byggverk?


Forfattere: Karine Denizou, Sigurd Hveem, Berit Time

Sider: 43

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0941-6

Nesten all nybygging i dag skjer i byer og tettbygde strøk. Tre har i dag en relativt liten andel av markedet i byggenæringen, med unntak av småhusbebyggelse, og får sterk konkurranse fra andre materialer som betong og stål. Trebransjen har en målsetning om å øke treforbruket betydelig. For å nå målsetningen må tre brukes i større grad i urban bebyggelse. Utvikling av ”den moderne trebyen” innebærer nytenkning i alt fra byplanlegging og infrastruktur til enkeltprodukter og byggverk.

For å avdekke hvorfor tre benyttes i relativt liten grad i urban bebyggelse og hva som kan gjøres for å øke denne bruken, er det sentralt å finne ut på hvilket stadium i plan- og prosjekteringsfasen konsept-, system- og materialvalgene gjøres, hvilke regler og forskrifter som har betydning, hvilke aktører som foretar disse valgene, samt hvilke kriterier som er førende. Det er derfor viktig å rette oppmerksomheten mot de større, profesjonelle aktørene som har innflytelse i byplanleggingen og planleggings- og prosjekteringsprosessen.

Målet med forprosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å gjøre noen innledende studier i forhold til:

  • å få økt kunnskap om hvilke mekanismer som styrer materialvalget for urbane byggverk, med særlig vekt på tre
  • å identifisere hvilke hinder og flaskehalser som finnes
  • å foreslå tiltak som kan settes inn for å redusere hindringene for bruk av tre i større byggverk i bystrøk