Book cover

Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer

Sammenlikning av åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og -innhold og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer.


Forfattere: Reidun Dahl Schlanbusch, Selamawit Mamo Fufa, Kari Sørnes, Torhildur Kristjansdottir

Sider: 39

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1406-9

Studien inkluderer utslipp fra råvarer, produksjon og transport til byggeplass i Norge.
 
Rapporten kan brukes som beslutningsstøtte ved valg av isolasjonsmaterialer, og er nyttig for alle som er involvert i miljøvurdering av byggevarer – arkitekter, rådgivere, byggherrer og entreprenører, samt studenter og forskere. 
Analysen er basert på miljødeklarasjoner for isolasjonsmaterialer, og rapporten kan også brukes som en veiledning for sammenlikning av slike miljødeklarasjoner.
Studien er finansiert av Husbanken.