Book cover

Forankring av avstivede skivekonstruksjoner av tre og trebaserte materialer


Forfattere: Nils Ivar Bovium, Jan Siem, Tore Henrik Erichsen

Sider: 33

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0958

Prosjektrapporten omhandler FEM-beregninger som er gjennomført for å studere kapasitetsutnyttelsen til bindingsverkskonstruksjoner av tre i flere etasjer. De studerte konstruksjonssystemene har skiver som vindavstivning. Tidligere har beregning av slike vindavstivende skiver vært gjennomført i mindre grad og da med forenklede beregningsmetoder.
Vi ser et økt behov for å utarbeide anvisninger for avstivning av trehuskonstruksjoner etter åpningen for å bygge fleretasjeshus i tre. Dette fordi de vindavstivende skivene i fleretasjeshus får høyere påkjenning enn skiver i småhus. Prosjektrapporten vil bidra som underlag for nye anvisninger om vindavstivning og forankring av trekonstruksjoner.